โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม แบบ สปช.๒๐๖/๒๕๒๖ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ (สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ วันที่ 29 มีนาคม 2565)ประกาศ1.pngประกาศ2.pngเอกสารประกวด1.png

เอกสารประกวด2.png

เอกสารประกวด3.png

เอกสารประกวด4.png

เอกสารประกวด5.png

เอกสารประกวด6.png

เอกสารประกวด7.png

เอกสารประกวด8.png

เอกสารประกวด9.png

เอกสารประกวด10.png

 ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ในส่วน Full Content ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพต่างๆ จากเมนูใน Editor 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 169 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์